HTML Named Colors
Color Name RGB Hex RGB decimal Intensity Safe Named W3/16
aliceblue #F0F8FF 240,248,255 0 1 0
antiquewhite #FAEBD7 250,235,215 0 1 0
aqua #00FFFF 000,255,255 0%,100%,100% 1 1 1
aquamarine #70DB93 127,255,212 0 1 0
azure #F0FFFF 240,255,255 0 1 0
beige #F5F5DC 245,245,220 0 1 0
bisque #FFE4C4 255,228,196 0 1 0
black #000000 000,000,000 0%,0%,0% 1 1 1
blanchedalmond #FFEBCD 255,235,205 0 1 0
blue #0000FF 000,000,255 0%,0%,100% 1 1 1
blueviolet #8A2BE2 138,043,226 0 1 0
brown #A52A2A 165,042,042 0 1 0
burlywood #DEB887 222,184,135 0 1 0
cadetblue #5F9EA0 095,158,160 0 1 0
chartreuse #7FFF00 127,255,000 0 1 0
chocolate #D2691E 210,105,030 0 1 0
coral #FF7F50 255,127,080 0 1 0
cornflowerblue #6495ED 100,149,237 0 1 0
cornsilk #FFF8DC 255,248,220 0 1 0
crimson #DC143C 220,020,060 0 1 0
cyan #00FFFF 000,255,255 0 1 0
darkblue #00008B 000,000,139 0 1 0
darkcyan #008B8B 000,139,139 0 1 0
darkgoldenrod #B8860B 184,134,011 0 1 0
darkgray #A9A9A9 169,169,169 0 1 0
darkgreen #006400 000,100,000 0 1 0
darkkhaki #BDB76B 189,183,107 0 1 0
darkmagenta #8B008B 139,000,139 0 1 0
darkolivegreen #556B2F 085,107,047 0 1 0
darkorange #FF8C00 255,140,000 0 1 0
darkorchid #9932CC 153,050,204 0 1 0
darkred #8B0000 139,000,000 0 1 0
darksalmon #E9967A 233,150,122 0 1 0
darkseagreen #8FBC8F 143,188,143 0 1 0
darkslateblue #483D8B 072,061,139 0 1 0
darkslategray #2F4F4F 047,079,079 0 1 0
darkturquoise #00CED1 000,206,209 0 1 0
darkviolet #9400D3 148,000,211 0 1 0
deeppink #FF1493 255,020,147 0 1 0
deepskyblue #00BFFF 000,191,255 0 1 0
dimgray #696969 105,105,105 0 1 0
dodgerblue #1E90FF 030,144,255 0 1 0
firebrick #B22222 178,034,034 0 1 0
floralwhite #FFFAF0 255,250,240 0 1 0
forestgreen #228B22 034,139,034 0 1 0
fuchsia #FF00FF 255,000,255 100%,0%,100% 1 1 1
gainsboro #DCDCDC 220,220,220 0 1 0
ghostwhite #F8F8FF 248,248,255 0 1 0
gold #FFD700 255,215,000 0 1 0
goldenrod #DAA520 218,165,032 0 1 0
gray #808080 127,127,127 0 1 1
green #008000 000,128,000 0 1 1
greenyellow #ADFF2F 173,255,047 0 1 0
honeydew #F0FFF0 240,255,240 0 1 0
hotpink #FF69B4 255,105,180 0 1 0
indianred #CD5C5C 205,092,092 0 1 0
indigo #4B0082 075,000,130 0 1 0
ivory #FFFFF0 255,255,240 0 1 0
khaki #F0E68C 240,230,140 0 1 0
lavender #E6E6FA 230,230,250 0 1 0
lavenderblush #FFF0F5 255,240,245 0 1 0
lawngreen #7CFC00 124,252,000 0 1 0
lemonchiffon #FFFACD 255,250,205 0 1 0
lightblue #ADD8E6 173,216,230 0 1 0
lightcoral #F08080 240,128,128 0 1 0
lightcyan #E0FFFF 224,255,255 0 1 0
lightgoldenrodyellow #FAFAD2 250,250,210 0 1 0
lightgray #D3D3D3 211,211,211 0 1 0
lightgreen #90EE90 144,238,144 0 1 0
lightpink #FFB6C1 255,182,193 0 1 0
lightsalmon #FFA07A 255,160,122 0 1 0
lightseagreen #20B2AA 032,178,170 0 1 0
lightskyblue #87CEFA 135,206,250 0 1 0
lightslategray #778899 119,136,153 0 1 0
lightsteelblue #B0C4DE 176,196,222 0 1 0
lightyellow #FFFFE0 255,255,224 0 1 0
lime #00FF00 000,255,000 0%,100%,0% 1 1 1
limegreen #32CD32 050,205,050 0 1 0
linen #FAF0E6 250,240,230 0 1 0
magenta #FF00FF 255,000,255 100%,0%,100% 1 1 1
maroon #800000 128,000,000 0 1 1
mediumaquarnarine #66CDAA 102,205,170 0 1 0
mediumblue #0000CD 000,000,205 0 1 0
mediumorchid #BA55D3 186,085,211 0 1 0
mediumpurple #9370DB 147,112,219 0 1 0
mediumseagreen #3CB371 060,179,113 0 1 0
mediumslateblue #7B68EE 123,104,238 0 1 0
mediumspringgreen #00FA9A 000,250,154 0 1 0
mediumturquoise #48D1CC 072,209,204 0 1 0
mediumvioletred #C71585 199,021,133 0 1 0
midnightblue #191970 025,025,112 0 1 0
mintcream #F5FFFA 245,255,250 0 1 0
mistyrose #FFE4E1 255,228,225 0 1 0
moccasin #FFE4B5 255,228,181 0 1 0
navajowhite #FFDEAD 255,222,173 0 1 0
navy #000080 000,000,128 0 1 1
navyblue #9FAFDF 159,175,223 0 1 0
oldlace #FDF5E6 253,245,230 0 1 0
olive #808000 128,128,000 0 1 1
olivedrab #6B8E23 107,142,035 0 1 0
orange #FFA500 255,165,000 0 1 0
orangered #FF4500 255,069,000 0 1 0
orchid #DA70D6 218,112,214 0 1 0
palegoldenrod #EEE8AA 238,232,170 0 1 0
palegreen #98FB98 152,251,152 0 1 0
paleturquoise #AFEEEE 175,238,238 0 1 0
palevioletred #DB7093 219,112,147 0 1 0
papayawhip #FFEFD5 255,239,213 0 1 0
peachpuff #FFDAB9 255,218,185 0 1 0
peru #CD853F 205,133,063 0 1 0
pink #FFC0CB 255,192,203 0 1 0
plum #DDA0DD 221,160,221 0 1 0
powderblue #B0E0E6 176,224,230 0 1 0
purple #800080 128,000,128 0 1 1
red #FF0000 255,000,000 100%,0%,0% 1 1 1
rosybrown #BC8F8F 188,143,143 0 1 0
royalblue #4169E1 065,105,225 0 1 0
saddlebrown #8B4513 139,069,019 0 1 0
salmon #FA8072 250,128,114 0 1 0
sandybrown #F4A460 244,164,096 0 1 0
seagreen #2E8B57 046,139,087 0 1 0
seashell #FFF5EE 255,245,238 0 1 0
sienna #A0522D 160,082,045 0 1 0
silver #C0C0C0 192,192,192 0 1 1
skyblue #87CEEB 135,206,235 0 1 0
slateblue #6A5ACD 106,090,205 0 1 0
slategray #708090 112,128,144 0 1 0
snow #FFFAFA 255,250,250 0 1 0
springgreen #00FF7F 000,255,127 0 1 0
steelblue #4682B4 070,130,180 0 1 0
tan #D2B48C 210,180,140 0 1 0
teal #008080 000,128,128 0 1 1
thistle #D8BFD8 216,191,216 0 1 0
tomato #FF6347 255,099,071 0 1 0
turquoise #40E0D0 064,224,208 0 1 0
violet #EE82EE 238,130,238 0 1 0
wheat #F5DEB3 245,222,179 0 1 0
white #FFFFFF 255,255,255 100%,100%,100% 1 1 1
whitesmoke #F5F5F5 245,245,245 0 1 0
yellow #FFFF00 255,255,000 100%,100%,0% 1 1 1
yellowgreen #9ACD32 139,205,050 0 1 0

Top            

Rx4AJAX        About Us | Contact Us | Privacy Policy | 2008 This Site Built By PPThompson